ADI SOYADI:  HASRET TEKİN

UNVANI: V.H.K.İ

BİRİM ADI: 
TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞI

 TELEFON: (256) 614 69 92 DAHİLİ: 14  

-----------------------------------------------------------------------------------------------
 
ADI SOYADI: BEHİYE BALTALI

UNVANI: MEMUR

BİRİM ADI: TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞI

 TELEFON: (256) 613 23 91 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
 
ADI SOYADI: NEHİR TOZ 

UNVANI: MEMUR

BİRİM ADI: TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞI

 TELEFON: (256) 613 23 91
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
 
ADI SOYADI: ALİ ÖZGÜN

UNVANI: MEMUR

BİRİM ADI: TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞI

 TELEFON: (256) 613 23 91