ADI SOYADI: HASRET TEKİN


UNVANI: V.H.K.İ


BİRİM ADI: İLÇE HUKUK ŞEFLİĞİ

 TELEFON: (256) 614 69 92 DAHİLİ: 14  

 -------------------------------------------------------
 

ADI SOYADI: AYŞE ÇETİNEL

UNVANI: V.H.K.İ.

BİRİM ADI: İLÇE HUKUK ŞEFLİĞİ

 TELEFON: (256) 614 69 92 DAHİLİ: 16  

-------------------------------------------------------
 

ADI SOYADI:  FUNDA KALENDER

UNVANI: MEMUR

BİRİM ADI: İLÇE HUKUK ŞEFLİĞİ

 TELEFON: (256) 614 69 92 DAHİLİ: 16  

 
-------------------------------------------------------
 

APOSTİL İŞLEMLERİ

 

 

ADI SOYADI:  İBRAHİM SEVİM

UNVANI: VHKİ

BİRİM ADI: İLÇE HUKUK ŞEFLİĞİ

 TELEFON: (256) 614 69 92 DAHİLİ: 19